Υπηρεσίες
  • Home
  • Υπηρεσίες
ΕστιάΖην

Υπηρεσίες

Σκοπός του Κέντρου ΕστιάΖην είναι «η Ζωή στην Εστία», το πώς να ζούμε στην ομάδα, την οικογένεια, πώς να μπορούμε να συμβιώνουμε
και να συμφιλιωνόμαστε όχι μόνο με το άγνωστο, αλλά και με το οικείο.
All Βιωματικές Ομάδες Ειδική Αγωγή Λογοθεραπεία Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός Υπηρεσίες Ψυχολόγου
x

Φόρμα Επικοινωνίας

    Φόρμα Επικοινωνίας