Υπηρεσία: Διαγνώσεις

Προβολικές Δοκιμασίες

Προβολικές Δοκιμασίες Home Προβολικές Δοκιμασίες Ο Freud στο έργο του «Ερμηνεία των Ονείρων» περιγράφει την διαδικασία της προβολής ως ένα ασυνείδητο αμυντικό μηχανισμό, βάσει του οποίου ο άνθρωπος προβάλλει στον εξωτερικό κόσμο εσωτερικά αισθήματα, τα οποία δεν αποδέχεται για τον εαυτό του. Οι Bellak & Abrams (1997) αναφέρουν ότι οι…

Σχολική Ετοιμότητα

Σχολική Ετοιμότητα Home Σχολική Ετοιμότητα Στην ηλικία 5-6 ετών πρέπει να γίνει η εκτίμηση του κατά πόσο τα παιδιά είναι έτοιμα να παρακολουθήσουν με επιτυχία την Α’ Δημοτικού. Η διάγνωση είναι πολύ σύντομη και διαρκεί μόλις 45 λεπτά. Άκρως βοηθητική κρίνεται η συνέντευξη με τους γονείς καθώς και η περαιτέρω…

Μαθησιακές Δυσκολίες

Μαθησιακές Δυσκολίες Home Μαθησιακές Δυσκολίες ΑΘΗΝΑ Τεστ Διάγνωση Δυσκολιών Μάθησης (1999)Το πλέον σταθμισμένο και ενδεδειγμένο διαγνωστικό εργαλείο για την διερεύνηση των Μαθησιακών Δυσκολιών. Αξιολογεί την κινητική, αντιληπτική, νοητική και ψυχογλωσσική ικανότητα του παιδιού που σχετίζονται με δυσκολίες μάθησης. Αξιολογεί τους τομείς: Νοητική Ικανότητα Άμεση Μνήμη Ακολουθιών Ολοκλήρωση Παραστάσεων Γραφο-φωνολογική Ενημερότητα…

Νοητικό Δυναμικό

Νοητικό Δυναμικό Home Νοητικό Δυναμικό WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children, 6 ετών έως 16 ετών και 11 μηνών)Θεωρείται παγκοσμίως το πλέον αξιόπιστο και έγκυρο ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών στα παιδιά, και συνεισφέρει αποτελεσματικά στη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, νοητικής καθυστέρησης, δυσλεξίας, και λοιπών αναπτυξιακών προβλημάτων. WPPSI…
x

Φόρμα Επικοινωνίας

    Φόρμα Επικοινωνίας