Επιστημονικό Προσωπικό
  • Home
  • Επιστημονικό Προσωπικό
Η Ψυχοθεραπεία αλλάζει Ζωές!
Το να φτάσει κάποιος στην πόρτα του ψυχολόγου, θέλει πολλή δύναμη και αποφασιστικότητα, μα πάνω από όλα προϋποθέτει διάθεση για να βρει λύσεις. Τα αδιέξοδα της ζωής, μας κάνουν πολλές φορές να χάνουμε κάθε πίστη και ελπίδα. Η ψυχοθεραπεία είναι ένα μονοπάτι, ένας παράλληλος δρόμος προς το πρόβλημα, ένας δρόμος που μπορεί να μην είχε σκεφτεί κάποιος πως υπάρχει. Δυο ζευγάρια μάτια, αυξάνουν τις οπτικές, ανοίγουν τον φακό εστίασης και βοηθούν στο να μετακινηθεί ο άνθρωπος από την θέαση του προβλήματος, στον προσανατολισμό στις λύσεις.

Εξειδικευμένο επιστημονικό Προσωπικό

Είμαστε μια επιστημονική ομάδα, από υψηλά εκπαιδευμένους, πιστοποιημένους και έμπειρους Ψυχοθεραπευτές, Παιδοψυχολόγους, Κοινωνικό Λειτουργό, Λογοθεραπευτή και Ειδικούς Παιδαγωγούς (με Μεταπτυχιακές σπουδές και Εξειδικεύσεις). Η ομάδα μας λειτουργεί πάνω απ’ όλα με σεβασμό στον άνθρωπο και στις ανάγκες του. Η διεπιστημονική συνεργασία έχει στόχο να αντιμετωπίζει τον κάθε ενδιαφερόμενο ως ξεχωριστό άνθρωπο, με διαφορετικές ανάγκες. Στόχος μας είναι ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης ή θεραπείας. Όλοι οι θεραπευτές είναι ζεστοί, γενναιόδωροι και φροντιστικοί, καθώς εστιάζουν στο να βοηθούν τους πελάτες προς τη λύση τον προβλημάτων τους.

Η Ψυχοθεραπεία αλλάζει Ζωές!

Το να φτάσει κάποιος στην πόρτα του ψυχολόγου, θέλει πολλή δύναμη και αποφασιστικότητα, μα πάνω από όλα προϋποθέτει διάθεση για να βρει λύσεις. Τα αδιέξοδα της ζωής, μας κάνουν πολλές φορές να χάνουμε κάθε πίστη και ελπίδα. Η ψυχοθεραπεία είναι ένα μονοπάτι, ένας παράλληλος δρόμος προς το πρόβλημα, ένας δρόμος που μπορεί να μην είχε σκεφτεί κάποιος πως υπάρχει. Δυο ζευγάρια μάτια, αυξάνουν τις οπτικές, ανοίγουν τον φακό εστίασης και βοηθούν στο να μετακινηθεί ο άνθρωπος από την θέαση του προβλήματος, στον προσανατολισμό στις λύσεις.

Εξειδικευμένο επιστημονικό Προσωπικό

Είμαστε μια επιστημονική ομάδα, από υψηλά εκπαιδευμένους, πιστοποιημένους και έμπειρους Ψυχοθεραπευτές, Παιδοψυχολόγους, Κοινωνικό Λειτουργό, Λογοθεραπευτή και Ειδικούς Παιδαγωγούς (με Μεταπτυχιακές σπουδές και Εξειδικεύσεις). Η ομάδα μας λειτουργεί πάνω απ’ όλα με σεβασμό στον άνθρωπο και στις ανάγκες του. Η διεπιστημονική συνεργασία έχει στόχο να αντιμετωπίζει τον κάθε ενδιαφερόμενο ως ξεχωριστό άνθρωπο, με διαφορετικές ανάγκες. Στόχος μας είναι ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης ή θεραπείας. Όλοι οι θεραπευτές είναι ζεστοί, γενναιόδωροι και φροντιστικοί, καθώς εστιάζουν στο να βοηθούν τους πελάτες προς τη λύση τον προβλημάτων τους.
x

Φόρμα Επικοινωνίας

    Φόρμα Επικοινωνίας