Βιωματικές Ομάδες Παιδιών & Εφήβων

Βιωματικές Ομάδες Παιδιών & Εφήβων

Βιωματικές ομάδες παιδιών και εφήβων ενίσχυσης συναισθηματικής νοημοσύνης και κοινωνικών δεξιοτήτων

Στόχος των ομάδων είναι η θετική εξέλιξη των παιδιών σε γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, στοχεύουν:

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσα από συνδυασμό ποικίλων παιδαγωγικών και θεραπευτικών μεθόδων:

Παιγνιοθεραπεία

Η παιγνιοθεραπεία είναι μία εξελιγμένη μορφή ψυχοθεραπείας, που μέσω του παιχνιδιού βοηθά το παιδί να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του και τις πράξεις του αλλά και τα συναισθήματα των άλλων. Το παιχνίδι αποτελεί τον πιο ουσιαστικό τρόπο κοινωνικοποίησης καθώς μέσω αυτού γίνονται μέλος μιας ομάδας, μαθαίνουν να γνωρίζουν τους άλλους και να βρίσκουν τη θέση τους ανάμεσά τους. Επίσης τα βοηθά να εκφράσουν, να εξερευνήσουν τα συναισθήματα τους, την δημιουργικότητα τους και να κατανοούν τις καταστάσεις που βιώνουν.

Χοροθεραπεία
Ο συντονισμός και ο συγχρονισμός που απαιτούνται στη συγκεκριμένη μέθοδο βοηθούν στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Επίσης, συμβάλλει στη διεύρυνση της κίνησης και με τον τρόπο αυτό μεγαλώνει το εύρος των επιλογών του παιδιού καθώς και η ικανότητα του για σκέψη και αφαίρεση.
Art Therapy
Η τέχνη είναι μια από τις αρχαιότερες μορφές επικοινωνίας, έκφρασης και θεραπείας. Μέσα από τη ζωγραφική και τη δημιουργικότητα, το παιδί έχει τη δυνατότητα να εκφράσει συνειδητά ή ασυνείδητα κομμάτια του εαυτού του και της προσωπικότητας του, τα οποία δυσκολεύεται να εκφράσει και να μοιραστεί με άλλο τρόπο. Μέσα από την εικαστική έκφραση αναπτύσσεται η αυτονομία και η ανεξαρτησία, καθώς το παιδί αντιλαμβάνεται τη δική του ευθύνη στην εικαστική διαδικασία και το έργο τέχνης του.
Δραματοθεραπεια-Ψυχόδραμα
Η δραματοθεραπεία αποτελεί μια μέθοδο θεραπείας που χρησιμοποιεί το δράμα/ δραματοποίηση και τις ειδικές τεχνικές του θεάτρου για ένα θεραπευτικό στόχο και αποτέλεσμα. Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι (παιχνίδια ρόλων, θεατρικά παιχνίδια, αυτοσχεδιασμοί κλπ.) μαθαίνουν, εξασκούν και διοχετεύουν τη φαντασία τους, νιώθουν, μιλούν, κινούνται, βιώνουν αισθησιοκινητικά ερεθίσματα κ.ά. Τους επιτρέπει επίσης να επανακτήσουν τον έλεγχο στις αγωνίες, τα άγχη και τις συγκρούσεις τους.
Social Stories
Κοινωνικά σενάρια και υποθετικές ιστορίες οι οποίες φέρνουν σε επαφή τα παιδιά με κοινωνικούς κανόνες, όρια και τρόπους σωστής συμπεριφοράς. Ακόμα χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της λεκτικής επικοινωνίας και της επιχειρηματολογίας, την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και της δυνατότητας επίλυσης προβλημάτων.
Μουσικοκινητική και Ψυχοκινητική Αγωγή
Οι δύο αυτές παιδαγωγικές μέθοδοι αξιοποιούν τις υπάρχουσες εμπειρίες στοχεύοντας στην γνωστική, σωματική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Ακόμα μέσα από την ομάδικότητα τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται, να διαχειρίζονται τις αποτυχίες και να δουλεύουν ομαδικά αναπτύσσοντας την έννοια του «ανήκειν».
Συγκεκριμένα, οι Ομάδες διαμορφώνονται ως εξής:
Σε αυτήν την ηλικιακή φάση, το νήπιο είναι ήδη έτοιμο να συνάψει σχέσεις με συνομηλίκου και μπορεί να αναπτύσσει άνετα παιχνίδι με τα άλλα παιδιά της ηλικίας του. Εκεί, πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται τον ανταγωνισμό, την έννοια του να χάνει, το να μοιράζεται και να περιμένει την σειρά του. Παράλληλα, σε αυτήν την ηλικία, το νήπιο διαμορφώνει προσωπικότητα, γι αυτό και όλες οι επιρροές που παίρνει από όλα τα περιβάλλοντα στα οποία βρίσκεται, είναι πολύ σημαντικά.
Μέσα σε αυτά τα χρόνια το παιδί εξελίσσεται βιολογικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. Τα ενδιαφέροντα του πλέον, παύουν να είναι μέσα στο πλαίσιο του σπιτιού. Το παιδί πλέον αποζητά τη χαρά και τη διασκέδαση σε ομαδικά παιχνίδια και δραστηριότητες που προάγουν τις ικανότητές του, και το βοηθούν να αρχίσει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του καλύτερα και να σχηματίζει αυτοεικόνα. Σημαντική σε αυτήν την ηλικία κρίνεται η αυτοεκτίμηση και η αποδοχή του εαυτού.
Σε αυτή την ηλικία παρουσιάζονται προβλήματα κυρίως επικοινωνίας με τους γονείς, πολλές συγκρούσεις και απογοητεύσεις. Ο έφηβος βιώνει πάρα πολλές αλλαγές τόσο στο σώμα του, όσο και στην ψυχολογία του. Σε αυτήν την τόσο κρίσιμη στιγμή είναι που καλείται να διαπραγματευτεί θέματα προσωπικότητας και σχέσεων με την οικογένεια, φίλους και φυσικά με το άλλο φύλο. Οι βιωματικές αυτές ομάδες έχουν σαν στόχο να φωτίσουν αυτές τις ανάγκες και τις αλλαγές που βιώνει ο έφηβος. Βοηθούν τον ίδιο να τις αναγνωρίσει, να τις εκφράζει να καταλάβει πως είναι μια φάση που διανύει και πως πρέπει να βρει έναν τρόπο να μπορεί να επικοινωνεί ό,τι νιώθει.
Οι ομάδες αυτές χωρίζονται ανάλογα με τις ανάγκες των ατόμων που τις απαρτίζουν. Στόχοι της ομάδας είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών, η ενίσχυση της αυτονομίας, η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, αυτοεξυπηρέτησης, και η ενδυνάμωση των δυνατοτήτων του κάθε ατόμου.
Μπορεί να ξεκινούν από δυάδες, τριάδες και να φτάνουν σε πολυμελείς ομάδες. Η ομάδα αυτή στοχεύει στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την ομαλή ένταξη των μελών στο κοινωνικό σύνολο. Συγκεκριμένα, οι κύριοι τομείς στους οποίους πραγματοποιείται παρέμβαση είναι οι εξής: Κανόνες, Οριοθέτηση, Αναμονή, Αλληλεπίδραση/Επικοινωνία, Ακολουθία Οδηγιών.
x

Φόρμα Επικοινωνίας

    Φόρμα Επικοινωνίας