Υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής
  • Home
  • Υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής

Ειδική Αγωγή

Η ειδική αγωγή είναι κλάδος της παιδαγωγικής που με ιδιαίτερους τρόπους μεταχείρισης και εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες αλλά και παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σκοπεύει να αναπτύξει τις δυνατότητές τους, ώστε να καταστούν δυναμικά μέλη του κοινωνικού συνόλου και να προληφθεί με τον τρόπο αυτό η περιθωριοποίησή τους.

Ισοδυναμεί με ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα, προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, στις ικανότητες και στις δυσκολίες των παιδιών.
Είναι ένας συνδυασμός των προσαρμογών του προγράμματος της διδασκαλίας, της υποστήριξης και η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών μάθησης, με σκοπό την κατάλληλη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του ατόμου. Σκοπός της Ειδικής Αγωγής είναι να προετοιμάσει το παιδί να συμμετάσχει στον καλύτερο δυνατό βαθμό σε όλα τα επίπεδα δράσης της κοινωνίας (πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, πνευματικά κτλ.) και ειδικότερα:

Επιπλέον…

Εξατομικευμένα Προγράμματα
x

Φόρμα Επικοινωνίας

    Φόρμα Επικοινωνίας