Τραυματοθεραπεία – EMDR

Τραυματοθεραπεία – EMDR

Summary Of The Case Studies

Η τραυματοθεραπεία- EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), είναι μια νέα θεραπευτική μέθοδος επεξεργασίας τραυματικών εμπειριών. Μας βοηθά να επεξεργαστούμε τις τραυματικές εμπειρίες με τέτοιον τρόπο, ώστε όλες οι ικανότητες και τα χαρίσματά μας να αναπτυχθούν χωρίς να παρεμποδίζονται από φόβους ή συναισθήματα αδυναμίας.

Η λέξη «τραύμα», σημαίνει «πληγώνω». Σε ψυχικό επίπεδο, όταν βιώνουμε ένα υπέρμετρα στρεσογόνο γεγονός, επιστρατεύονται όλες οι ψυχικές μας δυνάμεις, ώστε να επεξεργαστούμε, όσο το δυνατόν καλύτερα, αυτή την εμπειρία. Όταν οι προσπάθειές μας δεν επαρκούν, τότε δημιουργούνται εσωτερικά «ρήγματα». Ο τραυματισμός εγγράφεται ανεξίτηλα στην μνήμη, καθώς και στο σώμα, χωρίς να είμαστε σε θέση να τον ξεπεράσουμε.

Η τραυματοθεραπεία δεν αρκείται στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων ή των προβλημάτων, αλλά αναζητά τα αίτιά τους σε πιθανά τραυματικά γεγονότα, ιδίως στα πρώτα χρόνια της ζωής μας.

x

Φόρμα Επικοινωνίας

    Φόρμα Επικοινωνίας