Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος είναι αναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και από επαναλαμβανόμενες στερεοτυπικές συμπεριφορές και ενδιαφέροντα. Τα συμπτώματα εμφανίζονται στην πρώιμη παιδική ηλικία, αν και τα λειτουργικά προβλήματα μπορεί να γίνουν αργότερα αντιληπτά.

Η σοβαρότητα της διαταραχής ορίζεται με βάση τα επίπεδα λειτουργικότητας και χωρίζεται σε:
Τα σημεία που μπορούν να υποδεικνύουν ΔΑΦ είναι τα εξής:
x

Φόρμα Επικοινωνίας

    Φόρμα Επικοινωνίας