Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία

Ο όρος «ειδικές μαθησιακές δυσκολίες» αποτελεί μια γενική κατηγορία στην οποία εντάσσονται παιδιά που δυσκολεύονται και φαίνεται να μη διαθέτουν τις απαραίτητες εκείνες ικανότητες ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται επαρκώς στις σχολικές τους απαιτήσεις. Ουσιαστικά, οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες είναι μία ομπρέλα, κάτω από την οποία υπάρχουν οι εξής κατηγορίες:

x

Φόρμα Επικοινωνίας

    Φόρμα Επικοινωνίας