Νοητικό Δυναμικό

Νοητικό Δυναμικό

WISC-V

(Wechsler Intelligence Scale for Children, 6 ετών έως 16 ετών και 11 μηνών)
Θεωρείται παγκοσμίως το πλέον αξιόπιστο και έγκυρο ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών στα παιδιά, και συνεισφέρει αποτελεσματικά στη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, νοητικής καθυστέρησης, δυσλεξίας, και λοιπών αναπτυξιακών προβλημάτων.

WPPSI - III

(Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, 2 ετών και 6 μηνών έως 7 ετών και 3 μηνών)

Το WPPSI-III, ως ψυχοεκπαιδευτικό εργαλείο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σφαιρική εκτίμηση της γενικής νοητικής ικανότητας. Επίσης, μπορεί να αποτελέσει μέρος της αξιολόγησης της νοητικής χαρισματικότητας, της νοητικής υστέρησης και των δυσκολιών μάθησης. Τα αποτελέσματα προσφέρουν καθοδήγηση για την ένταξη του εξεταζόμενου σε κλινικά και/ή εκπαιδευτικά προγράμματα.

WAIS

Θεωρείται  το πλέον αξιόπιστο και έγκυρο ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών σε ενήλικες, και συνεισφέρει αποτελεσματικά στην διάγνωση γνωστικών ελλειμάτων, νοητικής καθυστέρησης  και λοιπών αντιληπτικών δυσκολιών.

x

Φόρμα Επικοινωνίας

    Φόρμα Επικοινωνίας