Μαθησιακές Δυσκολίες

Μαθησιακές Δυσκολίες

ΑΘΗΝΑ Τεστ

Διάγνωση Δυσκολιών Μάθησης (1999)
Το πλέον σταθμισμένο και ενδεδειγμένο διαγνωστικό εργαλείο για την διερεύνηση των Μαθησιακών Δυσκολιών. Αξιολογεί την κινητική, αντιληπτική, νοητική και ψυχογλωσσική ικανότητα του παιδιού που σχετίζονται με δυσκολίες μάθησης. Αξιολογεί τους τομείς:

Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας

Ζακοπούλου Βικτωρία (2003)
ΗΛΙΚΙΕΣ: 5 ΕΤΩΝ

Διάγνωση ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ και ΤΑΣΕΩΝ για μελλοντική εμφάνιση δυσλεξίας και όχι πλήρης διάγνωση-ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών ή γενικευμένης καθυστέρησης.

Εξετάζει:
Α. ΝΟΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (αναγνώριση εικόνων)
Β. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

DETROIT Τεστ Μαθησιακής Επάρκειας DT1A - P:3 & P:4

Το Detroit Test of Learning Aptitude (DTLA) είναι ένα ψυχομετρικό κριτήριο ειδικών ικανοτήτων που μετρά τη μαθησιακή επάρκεια. Αποτελεί την προσαρμογή και στάθμιση στην ελληνική γλώσσα και πραγματικότητα των DTLA-P:3 και DTLA-P:4, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της μαθησιακής επάρκειας των μαθητών και βοηθούν στη δημιουργία παιδαγωγικών παρεμβάσεων για διάφορους τύπους μαθησιακών προβλημάτων.

Το DTLA-P:3 προορίζεται για παιδιά 4.0 έως 7.11 χρονών και το DTLA-P:4 για παιδιά 8.0 έως 15.11 ετών.

Ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας Λ-α-Τ-ω (I και II)

Το ψυχομετρικό κριτήριο Λ-α-Τ-ω (I και II) είναι ένα τεστ γλωσσικής επάρκειας κατάλληλο για παιδιά και εφήβους ηλικίας 4 – 16ετών.

Ειδικότερος στόχος του κριτηρίου Λ-α-Τ-ω είναι:

Αξιολογεί:

x

Φόρμα Επικοινωνίας

    Φόρμα Επικοινωνίας