Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

Ο όρος SLI (Specific Language Impairment) χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα ανομοιογενές φάσμα αναπτυξιακών διαταραχών που αφορούν σε περιορισμούς στην κατάκτηση των γλωσσικών κανόνων. Τα παιδιά με SLI παρουσιάζουν δυσκολίες στην γλωσσική παραγωγή, κατανόηση και επεξεργασία. Έχει φανεί πως η διαταραχή συνοδεύεται από μειωμένη ακουστική επεξεργασία αλλά και μειωμένη βραχυπρόθεσμη μνήμη.

Η συμπτωματολογία της SLI είναι η εξής:
x

Φόρμα Επικοινωνίας

    Φόρμα Επικοινωνίας