Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Η λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την επιστημονική μελέτη των διαταραχών που προκείπτουν στην ανθρώπινη επικοινωνία, σε παιδιά και ενήλικες.
Ο λογοθεραπευτής ασχολείται με διαταραχές που αφορούν:
Πιο συγκεκριμένα, ορισμένες από τις διαταραχές που ένας λογοθεραπευτής καλείται να παρέχει τις υπηρεσίες του είναι:

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αξιολόγηση και Παρέμβαση
Η αξιολόγηση γίνεται μέσα από την κλινική παρατήρηση και τη χορήγηση σταθμισμένων και άτυπων δοκιμασιών, προκειμένου να οδηγηθεί στην ύπαρξη ή μη κάποιας διαταραχής. Με βάση τα αποτελέσματα, ορίζεται εξατομικευμένο κάθε φορά θεραπευτικό πρόγραμμα.
Θεραπευτικά Προγράμματα
Bobath – NDT (Νευροεξελικτική Αγωγή)
Η Νευροεξελικτική Αγωγή – Μέθοδος Bobath είναι μια ολιστική προσέγγιση αξιολόγησης και παρέμβασης παιδιών με νευρομυικές δυσλειτουργίες. Ένας λογοθεραπευτής NDT αξιολογεί τις διαταραχές των παιδιών που προκύπτουν στη σίτιση και στην επικοινωνία, προτείνοντας την κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση, προετοιμάζοντας το παιδί ολιστικά αισθητικο-κινητικά για δραστηριότητες που αφορούν τη σίτιση, την άρθρωση, τη φώνηση και την επικοινωνία, με στόχο τη λειτουργικότητα του παιδιού.
SIMATA
Τα simata είναι μια μέθοδος παρέμβασης που χρησιμοποιείται κυρίως σε παιδιά με αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία. Πρόκειται για πολυαισθητηριακά σήματα. Κάθε φώνημα συνοδεύεται από οπτικό, ακουστικό, απτικό ερέθισμα. Στόχος του είναι η κατανόηση του τόπου και του τρόπου παραγωγής των φωνημάτων από τα παιδιά.
Floortime (DIR)
Πρόκειται για μια μέθοδο παρέμβασης η οποία βασίζεται στην ιδέα ότι το παιδί μπορεί να αναπτύξει και να δομήσει ένα μεγαλύτερο κύκλο αλληλεπίδρασης με έναν ενήλικα, ανάλογα με τις δυνατότητες και το αναπτυξιακό του επίπεδο. Ο στόχος είναι να καταφέρει το παιδί να επιτύχει τα έξι βασικά αναπτυξιακά ορόσημα, που αφορούν τη συναισθηματική και πνευματική του ανάπτυξη. Αυτά αφορούν την αυτορρύθμιση και το ενδιαφέρον για το κόσμο, την οικειότητα ή το ενδιαφέρον για τις ανθρώπινες σχέσεις, την επικοινωνία δύο κατευθύνσεων, την σύνθετη επικοινωνία, τις συναισθηματικές ιδέες και τη συναισθηματική σκέψη.
PECS
Το PECS, είναι ένα Σύστημα Επικοινωνίας Μέσω Ανταλλαγής Εικόνων. Πρόκειται για μια μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας. Το παιδί μαθαίνει μέσα από την ανταλλαγή εικόνων να επικοινωνεί και να εκφράζει αυτά που επιθυμεί.
MAKATON
Αφορά σε ένα πρόγραμμα εναλλακτικής επικοινωνίας, το οποίο βασίζεται στη χρήση συμβόλων και νοημάτων. Στόχος είναι να μπορέσει το παιδί να αναπτύξει την επικοινωνία και την ομιλία του.
x

Φόρμα Επικοινωνίας

    Φόρμα Επικοινωνίας