Νοητική Υστέρηση

Νοητική Υστέρηση

Στην νοητική υστέρηση υπάρχει μειωμένη ικανότητα προσαρμογής, η οποία αντικατοπτρίζεται συνήθως στην ωρίμανση κινητικών και αντιληπτικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, στη μάθηση και στην κοινωνική ένταξη. Η νοητική υστέρηση εκδηλώνεται στην περίοδο της ανάπτυξης, δηλαδή από την σύλληψη έως και το 16ο έτος της ηλικίας.

Βασικά σημεία της νοητικής υστέρησης είναι:
x

Φόρμα Επικοινωνίας

    Φόρμα Επικοινωνίας