Υπηρεσία: Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Home Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελεί μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική διαδικασία, όπου με την χρήση κατάλληλων ψυχομετρικών τεστ και με την προσωπική συνέντευξη μαθητής και γονείς έχουν μια ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με: Το εκπαιδευτικό σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις εκάστοτε αλλαγές στον…
x

Φόρμα Επικοινωνίας

    Φόρμα Επικοινωνίας