Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελεί μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική διαδικασία, όπου με την χρήση κατάλληλων ψυχομετρικών τεστ και με την προσωπική συνέντευξη μαθητής και γονείς έχουν μια ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με:
Το πρόγραμμα απαρτίζεται από:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Το πρόγραμμα συμπλήρωσης Μηχανογραφικού Δελτίου, γίνεται σε μαθητές που έχουν συμμετάσχει σε Πανελλαδικές εξετάσεις, της ίδιας χρονιάς ή των προηγούμενων 2 χρόνων.
Στόχος είναι ο μαθητής να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή σύμφωνα με:
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Με το πρόγραμμα ο μαθητής και οι γονείς του κερδίζουν στο να έχουν:
Στο τέλος της διαδικασίας δίνονται στον μαθητή αντίγραφο μηχανογραφικού δελτίου με τους κωδικούς των σχολών επιθυμίας, καθώς και οι εκθέσεις των ψυχομετρικών τεστ.
x

Φόρμα Επικοινωνίας

    Φόρμα Επικοινωνίας