Άγχος στην εργασία

Άγχος στην εργασία

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που έχει να διαχειριστεί ο σύγχρονος άνθρωπος, είναι η αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο του ανταγωνισμού και των αυξημένων απαιτήσεων, ο σύγχρονος άνθρωπος βάλλεται από πολλούς παράγοντες που αυξάνουν το άγχος του και πολλές φορές οδηγούν σε καταθλιπτικές συμπεριφορές.

Το εργασιακό άγχος μπορεί να οφείλεται είτε σε παράγοντες που σχετίζονται με το είδος ή τις συνθήκες εργασίας είτε σε προσωπικά αίτια:

Το συσσωρευμένο και συνεχές άγχος, καθώς και η ψυχολογική πίεση στην εργασία, αποτελούν τους πιο σημαντικούς παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε κατάθλιψη. Μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης στην Αυστραλία έδειξε ότι περίπου η 1 από τις 6 περιπτώσεις με κατάθλιψη σε εργαζόμενους προκλήθηκε από το άγχος της εργασίας.

Συγκεκριμένα, η αίσθηση του μη ελέγχου στην εργασία, η ανασφάλεια που μπορεί να νιώθει το άτομο μέσα στο εργασιακό του περιβάλλον, οι δύσκολες σχέσεις με τον εργοδότη ή τους συναδέλφους, οι οικονομικές δυσκολίες που μπορεί να έχει το άτομο, μια εργασία χωρίς προοπτική και εξέλιξη και οι υψηλές απαιτήσεις χωρίς ανταμοιβή αποτελούν παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένο άγχος, που με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη.

Μία επίσκεψη στον ειδικό θα προσφέρει πολλές λύσεις και απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα που βασανίζουν το μυαλό και κατακλύζουν πολλές φορές όλη την καθημερινότητα. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό πρώτα το πώς οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι σωματικές αντιδράσεις (αισθήσεις) είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και το πώς το ένα μπορεί να επηρεάσει το άλλο, με αποτέλεσμα να υπάρξει πυροδότηση του άγχους.

Η αντιμετώπιση του άγχους που προκαλεί η εργασία, και ιδιαίτερα οι συνθήκες εργασίας, αφορά τη συνειδητοποίηση των παραγόντων που φαίνεται να συνεισφέρουν τόσο στη δημιουργία όσο και στη συντήρηση του άγχους και της κατάθλιψης όπως ο αρνητικός τρόπος σκέψης, η μη υγιής έκφραση των αναγκών και η μη διεκδικητική συμπεριφορά. Το κλειδί για την αντιμετώπιση του άγχους στην εργασία είναι η αλλαγή του τρόπου σκέψης, η οποία, με τη σειρά της, θα οδηγήσει και στην αλλαγή της συμπεριφοράς.

x

Φόρμα Επικοινωνίας

    Φόρμα Επικοινωνίας