Κατάθλιψη

Κατάθλιψη

Η κατάθλιψη γενικά περιγράφει μια διάθεση ή συναίσθημα λύπης, απελπισίας και αποθάρρυνσης. Οι περισσότεροι άνθρωποι περνάνε περιόδους μειωμένης διάθεσης από τις οποίες η επάνοδος είναι σχετικά γρήγορη. Για να μιλήσουμε για κλινικά διαγνωσμένη κατάθλιψη θα πρέπει αυτή η διάθεση να επιμένει τουλάχιστον για 2 εβδομάδες, να συνοδεύεται πολλές φορές από συναισθήματα θυμού και άγχους και παράλληλα να προκαλεί μία τουλάχιστον μέτρια έκπτωση στη λειτουργικότητα του ατόμου. Επιπλέον ο καταθλιπτικός ασθενής χαρακτηρίζεται από μια ομάδα εύκολα αναγνωρίσιμων συμπτωμάτων, όπως πτώση της λειτουργικότητάς του, καταθλιπτική διάθεση σχεδόν καθημερινά, έλλειψη ευχαρίστησης, προβλήματα ύπνου, κόπωση, αισθήματα αναξιότητας, σκέψεις θανάτου κ.α..
x

Φόρμα Επικοινωνίας

    Φόρμα Επικοινωνίας