Ψυχολογικές διαταραχές σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

Α. Μιχοπούλου (1), Α. Κουτσούκου (2), Α. Τσίνου (2), Β. Μπελεσιώτη(2), Α. Νικολάου (2)
(1) Ψυχολογικό Τμήμα ΓΝΠΠ
(2) Εξωτερικοί συνεργάτες Ψυχολογικού Τμήματος ΓΝΠΠ

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες συχνά παρουσιάζουν και ψυχοσυναισθηματικού τύπου προβλήματα. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να περιγράψουμε το ψυχολογικό προφίλ των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Υπόθεσή μας είναι πως τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες θα παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά συμπτωμάτων κατάθλιψης, άγχους και επιθετικής συμπεριφοράς παράλληλα με μειωμένη αυτοεκτίμηση. Επίσης, αναμένεται πως τα παιδιά με μεγαλύτερες και πιο σοβαρές μαθησιακές ή νοητικές διαταραχές θα εμφανίσουν περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα. Συμμετείχαν 211 παιδιά, ηλικίας 7-14 ετών, με μαθησιακές δυσκολίες, που προσήλθαν στα εξωτερικά ιατρεία του Ψυχολογικού τμήματος ΓΝΠΠ για ψυχολογική εξέταση από τον Ιανουάριο του 2003 μέχρι σήμερα. Κατηγοριοποιήθηκαν με βάση τη διάγνωση σε τρεις ομάδες: (1) παιδιά με ελαφρές μαθησιακές δυσκολίες, (2) δυσλεκτικά παιδιά και (3) παιδιά με νοητικές μια και μαθησιακές διαταραχές (IQ< 80). Οι γονείς συμπλήρωσαν το ειδικό ερωτηματολόγιο Achenbach (CBCL), ενώ στα παιδιά χορηγήθηκε το “BECK Youth Inventory of Emotional and Social Impairment”. Προκειμένου να εξετάσουμε αν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των παιδιών που κατανεμήθηκαν στις τρεις κατηγορίες, χρησιμοποιήθηκε το x2. Η υπόθεσή μας επιβεβαιώθηκε, καθώς βρέθηκε πως τα παιδιά με νοητικές και μαθησιακές διαταραχές παρουσιάζουν περισσότερα συμπτώματα θυμού, κατάθλιψης και άγχους απ’ ότι τα παιδιά με ελαφρές μαθησιακές δυσκολίες.

x

Φόρμα Επικοινωνίας

    Φόρμα Επικοινωνίας