Νευροψυχολογικό τμήμα

Στο Νευροψυχολογικό τμήμα διερευνάται η έκπτωση των ανώτερων νοητικών λειτουργιών παιδιών και ενηλίκων. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να προκύψουν από ένα ευρύ φάσμα νευρολογικών και όχι μόνο παθήσεων που δημιουργούν σημαντικούς περιορισμούς στην καθημερινή του λειτουργικότητα.

Ο Κλινικός Νευροψυχολόγος είναι εκείνος ο οποίος θα αξιολογήσει τις ανώτερες νοητικές λειτουργίες και τον ψυχικό πυρήνα του ασθενούς, ώστε να οργανώσει ένα θεραπευτικό πλάνο με στόχο την άμεση αποκατάσταση του σε συνεργασία πάντα με τον θεράποντα ιατρό.

Νευροψυχολογική εκτίμηση
Φωτίζει τη σχέση μεταξύ εγκεφάλου και συμπεριφοράς και ολοκληρώνει το προφίλ ενός ατόμου που αντιμετωπίζει δυσκολίες σε κάποιο τομέα της γνωστικής λειτουργικότητάς του.
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

  • την κλινική συνέντευξη,
  • τη διεξοδική μελέτη του ιατρικού-ψυχολογικού ιστορικού
  • την εξέταση με νευροψυχολογικές δοκιμασίες-τεστ.

Κύρια θέματα αξιολόγησης της Νευροψυχολογικής εκτίμησης είναι:
1. εκτίμηση του προσανατολισμού (σε χώρο, χρόνο πρόσωπα)
2. εκτίμηση της προσοχής/συγκέντρωσης
3. εκτίμηση ομιλίας και λόγου
4. εκτίμηση της μνημονικής λειτουργίας (λεκτική/οπτική/βραχύχρονη/ενεργός/μακρόχρονη)
5. εκτίμηση των επιτελικών λειτουργιών
6. εκτίμηση της οπτικοχωρικής αντίληψης/ικανότητας
7. εκτίμηση της διάθεσης
8. εκτίμηση της αυτόνομης λειτουργικότητας του εξεταζόμενου ατόμου

Ακόμη στο Νευροψυχολογικό Τμήμα διεξάγεται αξιολόγηση δικαιοπρακτικής ικανότητας σε άτομα με νοητικές διαταραχές.

Θεραπευτικό πλάνο Αποκατάστασης:
Η γνωσιακή αποκατάσταση έχει στόχο την βελτίωση και την αντιστάθμιση των γνωστικών αλλαγών που προκύπτουν είτε με την πάροδο της ηλικίας είτε μετά από επίκτητη βλάβη. Επίσης επικεντρώνεται στην εκμάθηση στρατηγικών για την αντιμετώπιση γνωστικών ελλειμμάτων με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Περιλαμβάνει ασκήσεις σε έντυπη μορφή και συγκεκριμένα προγράμματα μέσω λογισμικού, που επικεντρώνονται στην ενδυνάμωση της γνωστικής λειτουργίας που φαίνεται να έχει πληγεί.

Παράλληλα προσφέρεται ψυχολογική υποστήριξη στον ασθενή και συμβουλευτική στους οικείους του προκειμένου να διαχειριστούν και να προσαρμοστούν και οι ίδιοι στη νέα συνθήκη