Σύνδρομο Fragile X (Εύθραυστο Χ)

Aποκαλούμενο και σύνδρομο Martin-Bell, το σύνδρομο Εύθραυστου Χ αποτελεί το συχνότερα συνδεδεμένο σύνδρομo με τη νοητική υστέρηση. Χαρακτηρίζεται από συμπεριφορές αυτιστικού τύπου, μέτρια προς μεγάλη νοητική υστέρηση, προβλήματα συμπεριφοράς και γλωσσική καθυστέρηση.

Συνήθη χαρακτηριστικά του συνδρόμου είναι:

 • Υψηλή ασπίδα ουρανίσκου
 • Στραβισμός
 • Μεγάλα αυτιά και μακρύ πρόσωπο
 • Μεγάλοι όρχεις στα αρσενικά
 • Ήπιος τόνος μυών
 • Πλατυποδία
 • Κακή βλεμματική επαφή
 • Φτερούγισμα χεριού
 • Περίεργες χειρονομίες
 • Δάγκωμα χεριών
 • Φτωχές αισθητηριακές δεξιότητες