Σύνδρομο Down

Το σύνδρομο Down είναι μια γενετική διαταραχή που οφείλεται σε χρωμοσωματική ανωμαλία. Εμφανίζεται σε περίπου 1 στα 700 ζώντα νεογνά.

Τα συμπτώματα μπορούν να διαφέρουν από άτομο σε άτομο με τα κυριότερα να είναι τα εξής:

  • νοητική υστέρηση
  • καθυστερημένη ανάπτυξη
  • επίπεδο πρόσωπο με κοντή μύτη
  • επιπλέον δέρμα πίσω από το κεφάλι
  • μικρά αυτιά
  • πλατιά και μεγάλη γλώσσα
  • ευέλικτες αρθρώσεις
  • δυσπλασία λεκάνης
  • πλατιά χέρια και πόδια
  • καρδιακά προβλήματα