Σύνδρομο Asperger

Πρόκειται για παιδική διαταραχή που επηρεάζει κυρίως τα αγόρια. Χαρακτηριστικά της διαταραχής είναι η σοβαρή έκπτωση και δυσλειτουργία των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και τα στερεοτυπικά μοτίβα συμπεριφοράς.

Σε αντίθεση με την Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, η γλώσσα και ο γνωστικός τομέας λειτουργεί φυσιολογικά. Το κυριότερο σύμπτωμα της διαταραχής είναι η εμμονή με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο.

Παρατηρείται επίσης δυσκολία στην αντίληψη κοινωνικών νοημάτων και συναισθημάτων των άλλων.