Ειδική Αγωγή

Η ειδική αγωγή είναι κλάδος της παιδαγωγικής που με ιδιαίτερους τρόπους μεταχείρισης και εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες αλλά και παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σκοπεύει να αναπτύξει τις δυνατότητές τους, ώστε να καταστούν δυναμικά μέλη του κοινωνικού συνόλου και να προληφθεί με τον τρόπο αυτό η περιθωριοποίησή τους.

Ισοδυναμεί με ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα, προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, στις ικανότητες και στις δυσκολίες των παιδιών.
Είναι ένας συνδυασμός των προσαρμογών του προγράμματος της διδασκαλίας, της υποστήριξης και η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών μάθησης, με σκοπό την κατάλληλη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του ατόμου. Σκοπός της Ειδικής Αγωγής είναι να προετοιμάσει το παιδί να συμμετάσχει στον καλύτερο δυνατό βαθμό σε όλα τα επίπεδα δράσης της κοινωνίας (πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, πνευματικά κτλ.) και ειδικότερα:

 • Να αποκτήσει γνώσεις, εμπειρίες, στάσεις
 • Να αναπτύξει πνευματικές, κοινωνικές και άλλες ικανότητες και δεξιότητες
 • Να καταστεί εφικτή και ομαλή η μετάβαση του παιδιού απ’ το σχολείο και το σπίτι στη ζωή του ενήλικα και στην ενεργό ζωή με πλήρη ή μερική αυτονομία.

Επιπλέον…

 • Η ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.
 • Η βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή επανένταξή τους στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα και η συμβίωση με το κοινωνικό σύνολο.
 • Η επαγγελματική τους κατάρτιση και η συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία.
 • Η αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο και η ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη.

Εξατομικευμένα Προγράμματα

 • Ατόμων
 • Αξιολόγηση των παιδιών
 • Πρόγραμμα Παρέμβασης Προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ατόμου
 • Χρήση επιπλέον ή ειδικών μέσων και υλικών διδασκαλίας
 • Χρήση ειδικών μεθόδων διδασκαλίας
 • Ένταξη των ατόμων σε ομάδες συνομήλικων-κοινωνικοποίηση
 • Ενίσχυση αυτονομίας με συνοδεία σε εξωτερικούς χώρους/δράσεις