Νοητική Υστέρηση

Στην νοητική υστέρηση υπάρχει μειωμένη ικανότητα προσαρμογής, η οποία αντικατοπτρίζεται συνήθως στην ωρίμανση κινητικών και αντιληπτικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, στη μάθηση και στην κοινωνική ένταξη. Η νοητική υστέρηση εκδηλώνεται στην περίοδο της ανάπτυξης, δηλαδή από την σύλληψη έως και το 16ο έτος της ηλικίας.

Βασικά σημεία της νοητικής υστέρησης είναι:

  • Καθυστερήσεις στην ανάπτυξη της γλώσσας
  • Μνημονικά ελλείμματα
  • Δυσκολία στη μάθηση των κοινωνικών κανόνων
  • Δυσκολία με τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
  • Καθυστερήσεις στην ανάπτυξη προσαρμοστικών συμπεριφορών, όπως οι δεξιότητες αυτοφροντίδας ή αυτο-υπηρέτησης
  • Έλλειψη κοινωνικών αναστολών