Προβολικές Δοκιμασίες

(T.A.T., C.A.T.)

Ο Freud στο έργο του «Ερμηνεία των Ονείρων» περιγράφει την διαδικασία της προβολής ως ένα ασυνείδητο αμυντικό μηχανισμό, βάσει του οποίου ο άνθρωπος προβάλλει στον εξωτερικό κόσμο εσωτερικά αισθήματα, τα οποία δεν αποδέχεται για τον εαυτό του. Οι Bellak & Abrams (1997) αναφέρουν ότι οι άνθρωποι, όταν αντιμετωπίζουν μια σχετικά ασαφή κατάσταση, έχουν την τάση να την ερμηνεύουν με βάση τα βιώματα, τις εμπειρίες, τις συνειδητές ή τις ασυνείδητες ανάγκες, τα συναισθήματά τους και τις επιθυμίες τους.

Thematic Apperception Test – T.A.T.

Χορηγούνται 31 κάρτες που απεικονίζουν διάφορες ιστορίες ανθρώπων. Διαφορετικές κάρτες χορηγούνται σε άντρες, γυναίκες, αγόρια ή κορίτσια. Αυτές οι ιστορίες φωτίζουν διαφορετικές ατομικές και κοινωνικές καταστάσεις, αυξάνοντας έτσι και την δύναμη της δοκιμασίας να ανακινεί και να διερευνά τις ψυχολογικές ταυτίσεις σε αυτές.

Η ανάλυση των εικόνων αυτών, αναδεικνύουν :

 • άγχη και φόβους
 • θέματα αυτονομίας από την οικογένεια
 • θέματα απώλειας και απογοητεύσεων
 • αισθήματα ενοχής, κατάθλιψης, επιθετικότητας, και ο έλεγχος ή μη των παρορμήσεων
 • θέματα απώλειας και απογοητεύσεων
 • την στάση της μητρικής φιγούρας
 • θέματα συγκρούσεων εξάρτησης/ ανεξαρτησίας ή οιδιπόδειας προβληματικής
 • την πατρική φιγούρα
 • κ.α.

Children’s Apperception Test –C.A.T.

Η χορήγηση του προβολικού τεστ C.A.T. στα παιδιά και ιδιαίτερα στις πιο μικρές ηλικίες παρουσιάζεται σαν παιχνίδι. Στα μεγαλύτερα παιδιά μπορεί να αναφέρεται σαν test. Ωστόσο, η αναφορά αυτή θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά, ώστε να μη θεωρηθεί από το παιδί ότι πρόκειται να κριθεί για να το αποδεχθούν ή να το απορρίψουν. Στόχος είναι η ταύτιση του παιδιού με τους ήρωες των καρτών που του χορηγούνται, η αφήγηση ιστοριών και ο τρόπος που φωτίζει το παιδί τις σχέσεις των πρωταγωνιστών της ιστορίας του.

Με αυτά τα στοιχεία ουσιαστικά αξιολογούμε:

 • Ικανότητα για χρήση των γνωστικών δυνατοτήτων
 • Τις δυνατότητες να παίξει με φαντασία και πραγματικότητα
 • Τις διαδικασίες εξατομίκευσης, διαφοροποίησης, ταυτοποίησης
 • Την έκταση των συγκρούσεων και την ικανότητα διαχείρισης αυτών
 • Την αποτελεσματική διάκριση ή σύγχυση γύρω από τα χαρακτηριστικά των γονεïκών φιγούρων σχετικά με το φύλο τους, την ταυτότητά τους, και γύρω από τις σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μαζί τους.