Προβολικά Τεστ

Χορήγηση και ερμηνεία των προβολικών σχεδίων:

  • Σπίτι-Δέντρο-Άνθρωπος
  • Κινητική Οικογένεια
  • Σχέδιο Μητέρας-Παιδιού
  • Ελεύθερο Σχέδιο

Τα παραπάνω τεστ αποτελούν προκαταρκτικές ψυχοδιαγνωστικές δοκιμασίες και μας δίνουν μια προκαταρκτική εικόνα του ατόμου. Παράλληλα μας δίνουν στοιχεία για την γνωστική ωριμότητα του ατόμου, την ψυχοπαθολογία, το επίπεδο ικανοτήτων και τις συναισθηματικές του δυσκολίες. Τα προβολικά σχέδια ενδείκνυται να χορηγηθούν σε παιδιά και εφήβους, όπου εκφράζονται καλύτερα μέσω του σχεδιασμού σε αντίθεση με τον προφορικό λόγο. Επιπλέον, μας δίνουν χρήσιμα στοιχεία γύρω από την προσωπικότητα και ψυχοπαθολογία του ατόμου, και βοηθούν στην καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση.