Πως αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου

ΠΑΤΕΜ

Με απλές ερωτήσεις, που χορηγούνται με μορφή ερωτηματολόγιου στο παιδί, εκτιμώνται οι εξής ικανότητες:

  • Σχολική ικανότητα
  • Σχέσεις με τους συνομήλικους
  • Αθλητική ικανότητα
  • Φυσική εμφάνιση
  • Διαγωγή – Συμπεριφορά
  • Αυτοεκτίμηση