Τεστ πρώιμης ανίχνευσης δυσλεξίας (2003)

Ζακοπούλου Βικτωρία

ΗΛΙΚΙΕΣ: 5 ΕΤΩΝ

Διάγνωση ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ και ΤΑΣΕΩΝ για μελλοντική εμφάνιση δυσλεξίας και όχι πλήρης διάγνωση-ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών ή γενικευμένης καθυστέρησης.

Εξετάζει:
Α. ΝΟΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (αναγνώριση εικόνων)
Β. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

  • ιχνογράφημα
  • αντιγραφή γεωμετρικών σχημάτων
  • οπτική διάκριση
  • τεστ πλευρικότητας
  • γραφή ονόματος
  • διάκριση ήχων
  • οπτικολεκτική αντιστοίχιση