Α' Τεστ

Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α' Τεστ (2007)

Το τεστ αυτό απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-6 ετών καθώς επίσης και σε παιδιά που έχουν κάνει αναστολή φοίτησης (επανάληψη Νηπιαγωγείου). Ελέγχει την Σχολική Ετοιμότητα του παιδιού, εάν δηλαδή το παιδί έχει τις απαραίτητες ικανότητες και την ωριμότητα που χρειάζεται για να παρακολουθήσει με επιτυχία και χωρίς δυσκολίες το Δημοτικό Σχολείο.

Με το Α΄ ΤΕΣΤ μπορούμε να προλάβουμε μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες είναι δυνατό να οφείλονται σε αδιάγνωστες δυσκολίες στην γνωστική ικανότητα, κρίση, σύνθετη σκέψη, ομιλία, λεπτούς χειρισμούς, συμπεριφορά και προσοχή.

Μελετά μερικές δεξιότητες του παιδιού (Αδρή Κινητικότητα, Κριτική Ικανότητα, Αφαιρετική Σκέψη, Οπτική Αντίληψη, Γλωσσικές Αναλογίες, Ακολουθίες, Οπτικοκινητικός Συντονισμός) που θα σχετιστούν με την ομαλή σχολική ένταξη. Δεν είναι τεστ αξιολόγησης. Είναι τεστ παρατήρησης οπότε δεν ενδείκνυται να εφαρμόζεται μόνο του.