Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών

Η αξιολόγηση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών είναι μια ολοκληρωμένη διαγνωστική διαδικασία, η οποία γίνεται από Ψυχολόγο και Ειδικό Παιδαγωγό και αν χρειαστεί από λογοθεραπευτή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί εκτίμηση από αναπτυξιολόγο ή παιδοψυχίατρο.

Αρχικά, γίνεται συνέντευξη με τους γονείς για την κατάλληλη λήψη ιστορικού. Παράλληλα, χορηγούνται ερωτηματολόγια τα οποία ανιχνεύουν τα προφίλ προσωπικότητας του κάθε παιδιού, τα οποία συμπληρώνονται από τους γονείς ή/και τους εκπαιδευτικούς, ή από το ίδιο το παιδί εάν το επιτρέπει η ηλικία του.

Ύστερα, γίνεται μία συνάντηση με το παιδί με σκοπό την χορήγηση ειδικής δοκιμασίας για την εκτίμηση των νοητικών ικανοτήτων του. Τα αποτελέσματα αυτά θα κρίνουν εάν το παιδί αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες ή υπάρχουν άλλοι παράγοντες που εμποδίζουν την μάθηση, όπως διαταραχές στην αντίληψη.

Στην συνέχεια, γίνονται 1 ή 2 συναντήσεις με το παιδί, με σκοπό την χορήγηση ειδικών σταθμισμένων δοκιμασιών, οι οποίες ανιχνεύουν τις μαθησιακές δυσκολίες, εξετάζοντας όλους τους γνωστικούς τομείς που εμπλέκονται σε αυτές.

Στόχος είναι η ολοκληρωμένη θεώρηση της γνωστικής κατάστασης του παιδιού και των τυχόν δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει τόσο στην μάθηση, όσο και στην συμπεριφορά του, όπως ΔΕΠ/Υ ή άλλα σύνδρομα που μπορεί να την παρακωλύουν.

Στόχος μας η έγκυρη και εμπεριστατωμένη εκτίμηση των αναγκών του παιδιού και του εφήβου.