Εκτίμηση Δείκτη Νοημοσύνης

WISC-III
(Wechsler Intelligence Scale for Children,6 ετώνέως 16 ετώνκαι 11 μηνών)

Θεωρείται παγκοσμίως το πλέον αξιόπιστο και έγκυρο ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών στα παιδιά, και συνεισφέρει αποτελεσματικά στη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, νοητικής υστέρησης, δυσλεξίας, και λοιπών αναπτυξιακών προβλημάτων.WPPSI-III
(Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, 2 ετώνκαι 6 μηνώνέως 7 ετώνκαι 3 μηνών)

Το WPPSI-III, ως ψυχοεκπαιδευτικό εργαλείο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σφαιρική εκτίμηση της γενικής νοητικής ικανότητας. Επίσης, μπορεί να αποτελέσει μέρος της αξιολόγησης της νοητικής χαρισματικότητας, της νοητικής υστέρησης και των δυσκολιών μάθησης. Τα αποτελέσματα προσφέρουν καθοδήγηση για την ένταξη του εξεταζόμενου σε κλινικά και/ή εκπαιδευτικά προγράμματα.