Υποστήριξη ατόμων με προβλήματα όρασης

Το κέντρο παρέχει μαθησιακή υποστήριξη σε άτομα με προβλήματα όρασης μέσω του συστήματος γραφής Braille.