Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος είναι αναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και από επαναλαμβανόμενες στερεοτυπικές συμπεριφορές και ενδιαφέροντα. Τα συμπτώματα εμφανίζονται στην πρώιμη παιδική ηλικία, αν και τα λειτουργικά προβλήματα μπορεί να γίνουν αργότερα αντιληπτά.

Η σοβαρότητα της διαταραχής ορίζεται με βάση τα επίπεδα λειτουργικότητας και χωρίζεται σε:

 • Επίπεδο 1: Ανάγκη υποστήριξης
 • Επίπεδο 2: Ανάγκη ενισχυμένης υποστήριξης
 • Επίπεδο 3: Ανάγκη ιδιαίτερης ενισχυμένης υποστήριξης

Τα σημεία που μπορούν να υποδεικνύουν ΔΑΦ είναι τα εξής:

 • στερεοτυπικές συμπεριφορές
 • περιορισμένα ενδιαφέροντα
 • ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση
 • απουσία λόγου ή καθυστέρηση στη γλωσσική ανάπτυξη
 • ηχολαλία
 • υπερβολική κυριολεκτική χρήση της γλώσσας
 • έλλειψη ενσυναίσθησης
 • αδυναμία μίμησης
 • απουσία βλεμματικής επαφής ή μη τυπική χρήση της
 • αδυναμία συγκέντρωσης και ελλειμματική προσοχή
 • έλλειψη φαντασίας
 • άτυπη χρήση παιχνιδιών
 • προτίμηση για μοναχικό παιχνίδι
 • αισθητηριακά προβλήματα (υπό ή υπερ-ευαισθησία σε ήχους, φώτα κτλ)