Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Είναι μία αναπτυξιακή διαταραχή με πρωτογενή χαρακτηριστικά τα συμπτώματα της απροσεξίας και της υπερκινητικότητας –παρορμητικότητας.

  • Απροσεξία: Αποτυχία να επικεντρώσουν την προσοχή τους σε λεπτομέρειες, δυσκολία να διατηρήσουν την προσοχή τους σε ένα και μόνο πράγμα, δεν ακολουθούν τις οδηγίες μέχρι τέλους, φαίνεται να μην ακούνε όταν τους απευθύνεις το λόγο, δυσκολεύονται στην οργάνωση.
  • Υπερκινητικότητα: Συχνά κινούν νευρικά τα χέρια τους, αφήνουν τη θέση στην τάξη τους, τρέχουν εδώ κι εκεί και σκαρφαλώνουν με τρόπο υπερβολικό σε διάφορες δραστηριότητες, είναι διαρκώς σε κίνηση, ενώ δυσκολεύονται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου ήσυχα.
  • Παρορμητικότητα: Συχνά απαντούν απερίσκεπτα πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση, δυσκολεύονται να περιμένουν στη σειρά τους, διακόπτουν ή ενοχλούν τους άλλους.