Εκτίμηση Σχολικής Ετοιμότητας

Στην ηλικία 5-6 ετών πρέπει να γίνει η εκτίμηση του κατά πόσο τα παιδιά είναι έτοιμα να παρακολουθήσουν με επιτυχία την Α’ Δημοτικού. Η διάγνωση είναι πολύ σύντομη και διαρκεί μόλις 45 λεπτά. Άκρως βοηθητική κρίνεται η συνέντευξη με τους γονείς καθώς και η περαιτέρω συμβουλευτική για να μπορέσουν να ξέρουν πώς και οι ίδιοι θα βοηθήσουν το παιδί αλλά και η ένταξη του παιδιού σε ένα ταχύρυθμο εξατομικευμένο πρόγραμμα προετοιμασίας του για την φοίτησή του στο σχολείο.

Για την εκτίμηση της σχολικής ετοιμότητας, χορηγούνται τα παρακάτω εργαλεία:Α' ΤΕΣΤ
Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α' Τεστ (2007)

Το τεστ αυτό απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-6 ετών καθώς επίσης και σε παιδιά που έχουν κάνει αναστολή φοίτησης (επανάληψη Νηπιαγωγείου). Ελέγχει την Σχολική Ετοιμότητα του παιδιού, εάν δηλαδή το παιδί έχει τις απαραίτητες ικανότητες και την ωριμότητα που χρειάζεται για να παρακολουθήσει με επιτυχία και χωρίς δυσκολίες το Δημοτικό Σχολείο.

Με το Α΄ ΤΕΣΤ μπορούμε να προλάβουμε μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες είναι δυνατό να οφείλονται σε αδιάγνωστες δυσκολίες στην γνωστική ικανότητα, κρίση, σύνθετη σκέψη, ομιλία, λεπτούς χειρισμούς, συμπεριφορά και προσοχή.

Μελετά μερικές δεξιότητες του παιδιού (Αδρή Κινητικότητα, Κριτική Ικανότητα, Αφαιρετική Σκέψη, Οπτική Αντίληψη, Γλωσσικές Αναλογίες, Ακολουθίες, Οπτικοκινητικός Συντονισμός) που θα σχετιστούν με την ομαλή σχολική ένταξη. Δεν είναι τεστ αξιολόγησης. Είναι τεστ παρατήρησης οπότε δεν ενδείκνυται να εφαρμόζεται μόνο του.Τεστ πρώιμης ανίχνευσης δυσλεξίας (2003)
Ζακοπούλου Βικτωρία

Ηλικίες: 5 ετών

Διάγνωση ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ και ΤΑΣΕΩΝ για μελλοντική εμφάνιση δυσλεξίας και όχι πλήρης διάγνωση-ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών ή γενικευμένης καθυστέρησης.

Εξετάζει:
Α. ΝΟΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (αναγνώριση εικόνων)
Β. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

  • ιχνογράφημα
  • αντιγραφή γεωμετρικών σχημάτων
  • οπτική διάκριση
  • τεστ πλευρικότητας
  • γραφή ονόματος
  • διάκριση ήχων
  • οπτικολεκτική αντιστοίχιση