Άγχος στην εργασία

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που έχει να διαχειριστεί ο σύγχρονος άνθρωπος, είναι η αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο του ανταγωνισμού και των αυξημένων απαιτήσεων, ο σύγχρονος άνθρωπος βάλλεται από πολλούς παράγοντες που αυξάνουν το άγχος του και πολλές φορές οδηγούν σε καταθλιπτικές συμπεριφορές.

Το εργασιακό άγχος μπορεί να οφείλεται είτε σε παράγοντες που σχετίζονται με το είδος ή τις συνθήκες εργασίας είτε σε προσωπικά αίτια:

  • Παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία: Οι υπερβολικές απαιτήσεις και η πίεση για υψηλές επιδόσεις, σε συνδυασμό με την κακή οργάνωση της δουλειάς, το αυξημένο ή ασαφές ωράριο, η έλλειψη δυνατότητας ελέγχου και ξεκάθαρου ρόλου ή κατεύθυνσης όσον αφορά τα επαγγελματικά καθήκοντα, η ανασφάλεια για τη διατήρηση της εργασίας, ο μη επαρκής μισθός, οι κακές επαγγελματικές σχέσεις και οι συγκρούσεις στο χώρο εργασίας ή το… λάθος επάγγελμα.
  • Προσωπικοί παράγοντες: Η ανεπαρκής ή ακατάλληλη για το συγκεκριμένο επάγγελμα εκπαίδευση και η έλλειψη απαραίτητων ικανοτήτων (π.χ. οργάνωσης, διοίκησης κ.λπ.), η επιδίωξη της τελειότητας που δεν επιτρέπει ποτέ παρεκκλίσεις από την ανώτερη δυνατή επίδοση, οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες από την επαγγελματική ζωή, η δυσκολία προσαρμογής σε αλλαγές και νέες απαιτήσεις, ο φόβος κριτικής ή ανάληψης ευθυνών, η έλλειψη διεκδικητικότητας, οι δυσκολίες στην επικοινωνία.

Το συσσωρευμένο και συνεχές άγχος, καθώς και η ψυχολογική πίεση στην εργασία, αποτελούν τους πιο σημαντικούς παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε κατάθλιψη. Μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης στην Αυστραλία έδειξε ότι περίπου η 1 από τις 6 περιπτώσεις με κατάθλιψη σε εργαζόμενους προκλήθηκε από το άγχος της εργασίας.

Συγκεκριμένα, η αίσθηση του μη ελέγχου στην εργασία, η ανασφάλεια που μπορεί να νιώθει το άτομο μέσα στο εργασιακό του περιβάλλον, οι δύσκολες σχέσεις με τον εργοδότη ή τους συναδέλφους, οι οικονομικές δυσκολίες που μπορεί να έχει το άτομο, μια εργασία χωρίς προοπτική και εξέλιξη και οι υψηλές απαιτήσεις χωρίς ανταμοιβή αποτελούν παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένο άγχος, που με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη.

Μία επίσκεψη στον ειδικό θα προσφέρει πολλές λύσεις και απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα που βασανίζουν το μυαλό και κατακλύζουν πολλές φορές όλη την καθημερινότητα. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό πρώτα το πώς οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι σωματικές αντιδράσεις (αισθήσεις) είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και το πώς το ένα μπορεί να επηρεάσει το άλλο, με αποτέλεσμα να υπάρξει πυροδότηση του άγχους.

Η αντιμετώπιση του άγχους που προκαλεί η εργασία, και ιδιαίτερα οι συνθήκες εργασίας, αφορά τη συνειδητοποίηση των παραγόντων που φαίνεται να συνεισφέρουν τόσο στη δημιουργία όσο και στη συντήρηση του άγχους και της κατάθλιψης όπως ο αρνητικός τρόπος σκέψης, η μη υγιής έκφραση των αναγκών και η μη διεκδικητική συμπεριφορά. Το κλειδί για την αντιμετώπιση του άγχους στην εργασία είναι η αλλαγή του τρόπου σκέψης, η οποία, με τη σειρά της, θα οδηγήσει και στην αλλαγή της συμπεριφοράς.