Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελεί μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική διαδικασία, όπου με την χρήση κατάλληλων ψυχομετρικών τεστ και με την προσωπική συνέντευξη μαθητής και γονείς έχουν μια ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις σχολές που ενδιαφέρονται.

Το κέντο ΕστιάΖην παρέχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα Σ.Ε.Π. για εφήβους και ενήλικες, οι οποίοι θέλουν να κάνουν επιλογή επάγγέλματος, που είναι πιο κοντά τόσο στα ενδιαφέροντα, αλλά και στις ικανότητές τους. Παράλληλα, ο Σύμβουλος προσαρμόζει τις επιλογές του ενδιαφερόμενου με τις ανάγκες στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα απαρτίζεται από:

  • Προσωπική συνέντευξη του ενδιαφερόμενου.
  • Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Επαγγελματικών ενδιαφερόντων, της εταιρείας ORIENTUM –Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας.
  • Αναλυτική παρουσίαση όλων των σχολών του μηχανογραφικού δελτίου.

Στόχος του προγράμματος Σ.Ε.Π. είναι ο ενδιαφερόμενος φεύγοντας, να νιώθει σιγουριά επάνω στην απόφασή του για την επιλογή του μελλοντικού του επαγγέλματος.

Το πιο σημαντικό όπλο των υποψηφίων την κρίσιμη στιγμή της επιλογής του επαγγέλματος, είναι το να είναι γνώστες των πραγμάτων. Είναι πολύ σημαντικό να πατάνε στη γη, και να γνωρίζουν ποιες είναι οι πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας σε κάθε επάγγελμα, χωρίς όμως να αποκλίνουν και από τους πραγματικούς στόχους και τα όνειρά τους. Αυτό που χρειάζεται είναι τα σωστά κριτήρια για την αποφυγή αποτυχίας. Μόνο όταν γνωρίζουμε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.

Ποιες είναι λοιπόν οι βασικές προϋποθέσεις για τη σωστή επιλογή του επαγγέλματος;

  • Οι πνευματικοί ορίζοντες, που καθορίζονται από 2 πράγματα: α)το υπόβαθρο της νοημοσύνης. Δεν αρκεί να θέλω να πετύχω σε μια σχολή. Πρέπει και μπορώ. Οι ικανότητές μου πρέπει να είναι τέτοιες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ζωής. β) ο ελεύθερος χρόνος. Μας ενδιαφέρει να μάθουμε πώς ο μαθητής περνάει τον ελεύθερο χρόνο του. Συνήθως όλοι στον ελεύθερο χρόνο μας επιδιδόμαστε σε πράγματα στα οποία έχουμε κλίση. Αυτό βοηθά να δούμε τις ιδιαίτερες ικανότητες του υποψηφίου και να καταλήξουμε στη φύση του επαγγέλματος που του ταιριάζει.
  • Προσωπικότητα: Ο χαρακτήρας του ατόμου. Πρέπει το άτομο να ζυγίσει ποια είναι τα ακριβή στοιχεία που απαρτίζουν την προσωπικότητά του και αν αυτά καλύπτουν τις απαιτήσεις για το επάγγελμα που προσδοκά να κάνει
  • Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για το πώς έχουν τα πράγματα στην αγορά εργασίας. Εδώ ο μαθητής πρέπει να λάβει υπόψη αν το επάγγελμα που τελικά έχει κατασταλάξει πως του ταιριάζει έχεις ζήτηση στην αγορά εργασίας, εγγυάται επαγγελματική αποκατάσταση, είναι προσοδοφόρο, έχει προοπτικές εξέλιξης κ.λ.π..
  • Ελεύθερη επιλογή. Το πιο βασικό απ’ όλα. Αφορά στο μέλλον του παιδιού και πέρα από τις χρήσιμες συμβουλές στις οποίες οπωσδήποτε πρέπει να είναι ανοιχτά, η τελική απόφαση είναι δική τους.