Σχολές Γονέων

Στις δύσκολες εποχές που διανύουμε, είναι και ο ρόλος του γονέα που πλήττεται για μια ακόμη φορά! Η σημαντικότητα και η μοναδικότητα του ρόλου είναι δυο αδιαμφισβήτητοι όροι που τον συνοδεύουν! Ο κάθε γονέας είναι μοναδικός και αναντικατάστατος!!!

Στόχος είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον σύγχρονο γονέα να μπορέσει να ανταποκριθεί στον σημαντικότερο και δυσκολότερο ρόλο της ζωής του κι όχι να βιώνει κάθε μέρα την «αποτυχία» του σε αυτόν.

Ένας ρόλος ωστόσο με προκλήσεις και απαιτήσεις, καθώς η ανατροφή του παιδιού χρειάζεται εκτός από το ένστικτο και γνώσεις. Γνώσεις που δυστυχώς κανένα εκπαιδευτικό σύστημα δεν συμπεριέλαβε στην ύλη του κι ούτε ποτέ υπήρξε κάποια ενημέρωση πως προτού γίνεις γονέας, πρέπει να έχεις εκπαιδευτεί σε αυτό. Γιατί ακεί τα λάθη δεν διορθώνονται ποτέ και μπορούν να προκαλέσουν μεγάλο κακό στην ζωή άλλων ανθρώπων.

Η οικογένεια, ως το πιο σημαντικό πλαίσιο παροχής ασφάλειας και σταθερότητας στο παιδί, χρειάζεται υποστήριξη και καθοδήγηση, ώστε να είναι σε θέση να εφοδιάσει το παιδί με τα κατάλληλα εφόδια για ψυχική υγεία και να το βοηθήσει να αναπτυχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σύμφωνα με την UNESCO, οι γονείς είναι παιδαγωγοί αναντικατάστατοι, οι βασικοί υπεύθυνοι για την ανατροφή του παιδιού τους. Μα την ίδια ώρα είναι απροετοίμαστοι για τον πολύ υπεύθυνο ρόλο τους και μάλιστα στη σημερινή εποχή που αφενός βάλλονται από υπερπληροφόρηση και παραπληροφόρηση, αφετέρου ο θεσμός της οικογένειας αλλάζει και μετασχηματίζεται με γοργούς ρυθμούς.

ΣΚΟΠΟΣ των Σχολών Γονέων είναι: α) η στήριξη του θεσμού της οικογένειας, αναντικατάστατου πλαισίου σταθερότητας και ασφάλειας και β) η προστασία της ψυχικής υγείας ανήλικων και ενήλικων ατόμων μέσα στο σύστημα της οικογένειας.

Ωστόσο, οι Σχολές Γονέων δεν παρέχουν στους γονείς μόνο πληροφορίες και στοιχειώδεις γνώσεις, αλλά τις αναγκαίες για τους γονείς γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να τις εφαρμόσουν και να τις αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον, δίνουν τη δυνατότητα της εμπειρίας της συμμετοχής σε ομάδα, η οποία δεν παρέχει μόνο πλούσιες ιδέες και γνώσεις, αλλά μέσα από την αλληλεπίδραση των μελών οι γονείς ανατροφοδοτούνται δημιουργικά και μαθαίνουν να επικοινωνούν ουσιαστικά, εξελίσσονται και διαφοροποιούνται. Με αυτό τον τρόπο οι γονείς ενδυναμώνονται και αποκομίζουν ευχαρίστηση και χαρά από την άσκηση του ρόλου τους.