Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών

Είναι μια ολοκληρωμένη διαγνωστική διαδικασία, η οποία γίνεται από ψυχολόγο και ειδικό παιδαγωγό και αν χρειαστεί από λογοθεραπευτή.

Στόχος είναι η ολοκληρωμένη θεώρηση της γνωστικής κατάστασης του παιδιού και των τυχόν δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει τόσο στην μάθηση, όσο και στην συμπεριφορά του, όπως ΔΕΠ/Υ ή άλλα σύνδρομα που μπορεί να την παρακωλύουν.

Η Διάγνωση γίνεται με την χρήση των πλέον παγκοσμίως και πανελλαδικώς αναγνωρισμένων ψυχομετρικών εργαλείων. Στόχος μας η έγκυρη και εμπεριστατωμένη εκτίμηση των αναγκών του παιδιού και του εφήβου.