Διάγνωση Δείκτη Νοημοσύνης

Σε ηλικίες από 6 έως 16 ετών με χορήγηση του παγκοσμίου αναγνωρισμένου ψυχομετρικού εργαλείου WISC-III.

Στόχος μας η έγκυρη εκτίμηση του νοητικού δυναμικού του παιδιού και του εφήβου, αλλά και η περαιτέρω συμβουλευτική για τα όποια αποτελέσματα.