Εκτίμηση Σχολικής Ετοιμότητας

Στην ηλικία 5-6 ετών πρέπει να γίνει η εκτίμηση του κατά πόσο τα παιδιά είναι έτοιμα να παρακολουθήσουν με επιτυχία την Α’ Δημοτικού. Η διάγνωση είναι πολύ σύντομη και διαρκεί μόλις 45 λεπτά. Άκρως βοηθητική κρίνεται η συνέντευξη με τους γονείς καθώς και η περαιτέρω συμβουλευτική για να μπορέσουν να ξέρουν πώς και οι ίδιοι θα βοηθήσουν το παιδί αλλά και η ένταξη του παιδιού σε ένα ταχύρυθμο εξατομικευμένο πρόγραμμα προετοιμασίας του για την φοίτησή του στο σχολείο.