Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελεί μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική διαδικασία, όπου με την χρήση κατάλληλων ψυχομετρικών τεστ και με την προσωπική συνέντευξη μαθητής και γονείς έχουν μια ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις σχολές που ενδιαφέρονται.
Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα βοηθήσει τον μαθητή να διαλέξει ένα επάγγελμα σύμφωνα με τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του.

Το πιο σημαντικό όπλο των παιδιών την κρίσιμη στιγμή της επιλογής του επαγγέλματος, είναι το να είναι γνώστες των πραγμάτων. Είναι πολύ σημαντικό να πατάνε στη γη, καθώς μόνον τότε θα ξέρουν ποιες είναι οι πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας και φυσικά η ενδεχόμενη αποτυχία θα γίνει αποδεκτή.
Αυτό που χρειάζεται είναι τα παιδιά να έχουν σωστά κριτήρια για την αποφυγή αποτυχίας. Μόνο όταν γνωρίζουμε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.

Αυτός που θα θωρακίσει τα παιδιά με τα σωστά όπλα και θα τα βοηθήσει να αποφύγουν τα ατοπήματα που το άγχος μπορεί να οδηγήσει, είναι ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Είναι εκείνο το άτομο που έχει ειδικευθεί να δίδει την επιστημονική βοήθεια στον έφηβο, στο άτομο, να διαλέξει ένα επάγγελμα, σύμφωνα με την προσωπικότητα, το χαρακτήρα, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του. Είναι μια προσφορά της επιστήμης, της Ψυχολογίας, σ’ ένα δύσκολο πρόβλημα του ατόμου.

Ποιες είναι λοιπόν οι βασικές προϋποθέσεις για τη σωστή εκλογή του επαγγέλματος;

  • Οι πνευματικοί ορίζοντες του μαθητή. Οι πνευματικοί ορίζοντες καθορίζονται από 2 πράγματα: α)το υπόβαθρο της νοημοσύνης. Δεν αρκεί να θέλω να πετύχω σε μια σχολή. Πρέπει και μπορώ. Οι ικανότητές μου πρέπει να είναι τέτοιες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ζωής. β) ο ελεύθερος χρόνος. Μας ενδιαφέρει να μάθουμε πώς ο μαθητής περνάει τον ελεύθερο χρόνο του. Συνήθως όλοι στον ελεύθερο χρόνο μας επιδιδόμαστε σε πράγματα στα οποία έχουμε κλίση. Αυτό ίσως μας βοηθήσει στο να δούμε τις ιδιαίτερες ικανότητες του μαθητή και στο να συγκλίνουμε στη φύση του επαγγέλματος που του ταιριάζει.
  • Προσωπικότητα: Ο χαρακτήρας του ατόμου. Πρέπει το άτομο να ζυγίσει ποια είναι τα ακριβή στοιχεία που απαρτίζουν την προσωπικότητά του και αν αυτά καλύπτουν τις απαιτήσεις για το επάγγελμα που προσδοκά να κάνει
  • Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για το πώς έχουν τα πράγματα στην αγορά εργασίας. Εδώ ο μαθητής πρέπει να λάβει υπόψη αν το επάγγελμα που τελικά έχει κατασταλάξει πως του ταιριάζει έχεις ζήτηση στην αγορά εργασίας, εγγυάται επαγγελματική αποκατάσταση, είναι προσοδοφόρο, έχει προοπτικές εξέλιξης κ.λ.π..
  • Ελεύθερη επιλογή. Το πιο βασικό απ’ όλα. Αφορά στο μέλλον του παιδιού και πέρα από τις χρήσιμες συμβουλές στις οποίες οπωσδήποτε πρέπει να είναι ανοιχτά, η τελική απόφαση είναι δική τους.